Mesačný archív: %s august 2022

tento príspevok

ovce, pastier a zapad slnka

Zachovanie tradície regiónu

Z aktuálneho celkového počtu vyše päťstodvadsať registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku sa 24 z nich zaoberá činnosťami z rôznych odvetví poľnohospodárstva. Jeden z nich – Tradície Kysúc – je predsa len výnimočný. Ako jediný sa venuje spracovaniu ovčieho mlieka. Svoju podnikateľskú činnosť spája so zachovaním tradičného kysuckého ovčiarstva a zároveň ponúka uplatnenie ľudom, […]

Fotografia z diskusie

Štyri roky práce a sme inšpiráciou pre českých kolegov

V polovici augusta sme mali v trenčianskom Regionálnom centre sociálnej ekonomiky vzácnu návštevu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zo spoločnosti CzechInvest a zástupcov Pardubického kraja. Témou 3-dňového pracovného stretnutia boli informácie o slovenskej legislatíve k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky, skúsenosti s jej implementáciou v praxi a návštevy konkrétnych registrovaných sociálnych podnikov.                 Keď sme v októbri 2019 organizovali našu […]

Ilustračný obrázok zo štúdia TA3

O dôležitosti sociálnych podnikov na Raňajkách v TA3

Význam sociálnych podnikov rastie. Ich dôležitosť pre spoločnosť ako tému sociálnej ekonomiky otvorila v rannom vysielaní TA3 v relácii Raňajky manažérka pre disemináciu NP Inštitút sociálnej ekonomiky Marcela Švecová. Vysvetľovala, čo sú to registrované sociálne podniky, aká je motivácia pre ich založenie a kto môže taký podnik prevádzkovať. Predstavila aj […]

Pomáhať ľudom s ťažkým osudom a zredukovať odpad? Aj to sa dá.

Zuzana Eliášová už viac ako tri roky pomáha ľudom v ťažkej sociálnej situácii pracovne sa uplatniť. Jej vízia v podnikaní je okrem vytvorenia férových a príjemných pracovných podmienok nevytvárať odpad, ale naopak – spracovať ho. Založila registrovaný sociálny podnik Sewn bag, kde šijú kvalitné produkty z organickej bavlny, alebo z […]

Fotografia účastníkov v rádiuiu

Sám po úraze – pomáha s prácou iným

To, že má niekto zdravotné znevýhodnenie ešte neznamená, že bude nečinný. Úraz či choroba ho síce načas odstrihne od práce, ale stále je to ten istý človek so svojimi odbornými kvalitami, výnimočnými schopnosťami, vzdelaním, či kvalifikáciou. Chce sa realizovať a robiť to, čo ho baví. Takým je sociálny podnikateľ, p. […]

ilustračný obrázok

Spolupráca je cesta

Zaujímavý projekt sa podaril obciam Kľakovskej doliny. Lokálne partnerstvo štyroch obcí je príkladom, kedy sociálne podnikanie prináša rozvoj miestnej zamestnanosti a regiónu. Horné Hámre, Hrabičov, Župkov a Kľak vytvorili spoločný Sociálny podnik, s.r.o. a hneď aj zamestnali 11 ľudí, ktorí pracujú nielen pre obecný úžitok, ale pomocnú ruku podajú aj […]