O dôležitosti sociálnych podnikov na Raňajkách v TA3

Význam sociálnych podnikov rastie. Ich dôležitosť pre spoločnosť ako tému sociálnej ekonomiky otvorila v rannom vysielaní TA3 v relácii Raňajky manažérka pre disemináciu NP Inštitút sociálnej ekonomiky Marcela Švecová.

Vysvetľovala, čo sú to registrované sociálne podniky, aká je motivácia pre ich založenie a kto môže taký podnik prevádzkovať. Predstavila aj poslednú aktivitu Implementačnej agentúry MPSVR SR a MPSVR SR – Katalóg sociálnych podnikov a priblížila ako si prípadný zákazník môže nakúpiť alebo objednať službu v takomto podniku.