Zachovanie tradície regiónu

Z aktuálneho celkového počtu vyše päťstodvadsať registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku sa 24 z nich zaoberá činnosťami z rôznych odvetví poľnohospodárstva.

Jeden z nich – Tradície Kysúc – je predsa len výnimočný. Ako jediný sa venuje spracovaniu ovčieho mlieka. Svoju podnikateľskú činnosť spája so zachovaním tradičného kysuckého ovčiarstva a zároveň ponúka uplatnenie ľudom, ktorí majú sťažené podmienky na trhu práce.

Slávnostného otvorenia novej predajne v Oščadnici sa 21. augusta 2022 zúčastnila aj naša manažérka Regionálneho centra SE v Žiline Ľubica Lövingerová, ktorá ich previedla procesom založenia sociálneho podniku.

Príspevok RTVS predstavuje pracovníkov ale aj činnosti sociálneho podniku.