Konferencia Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji


Dovoľujeme si Vás pozvať na regionálnu odbornú konferenciu s názvom Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej „PSK“), ktorá sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 hybridnou formou, t. j. prezenčne v Prešove + online prenosom.

Konferenciu organizujú Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky a Prešovský samosprávny kraj.

Jej cieľom je vytvoriť fórum na prezentáciu aktuálnej situácie stavu sociálnej ekonomiky v PSK, pomenovať potreby a možnosti jej ďalšieho rozvoja, prezentovať ukážky dobrej praxe, vytvoriť priestor na výmenu skúseností a podnietenie spolupráce zástupcov zúčastnených registrovaných sociálnych podnikov, samospráv a krajských inštitúcií.

V prípade záujmu prosíme potvrdiť  vašu účasť prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do piatku 23.9.2022 do 12:00 h.

REGISTRÁCIA

POZVÁNKA
PROGRAM