Sociálne poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“ (AGASI – Agriculture as an Actor of Social Inclusion)“, ktorá sa koná sa online v dňoch 14. a 15. októbra 2021.

Konferencia je organizovaná Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre spolu s občianskym združením Druživa.

Cieľom konferencie je posilniť dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania o úlohe, ktorú poľnohospodárstvo zohráva v sociálnom začlenení a sociálnej ekonomike, podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú úlohu poľnohospodárstva pri vytváraní pridanej hodnoty a inovácií.

Jedným z bodov programu bude aj téma: Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu.

Na AGASI vystúpi niekoľko zahraničných expertov, ktorí budú hovoriť o podmienkach a prínosoch sociálneho poľnohospodárstva v Nórsku, Maďarsku, Holandsku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, či dokonca v Japonsku.

REGISTRÁCIA je možná do 12.10.2021 na linku www.agasi.sk/registration.

Podujatie je bezplatné. Kompletné informácie o podujatí sú dostupné na stránke agasi.sk.