Bezplatné online školenie „Tvorba strategického podnikateľského plánu“

Ilustračný obrázok

Slovak Bussiness Agency organizuje dňa 17.3.2021 bezplatné online školenie s názvom „Tvorba strategického podnikateľského plánu“.

Ak chcete začať podnikať, biznis plán je kľúčovým dokumentom pre váš sociálny podnik. Jeho prostredníctvom dáte formu vašim myšlienkam, riešeniam, aktivitám, riadite si prácu a viete presvedčiť aj iných, napríklad banku alebo investora, že vaše podnikanie má zmysel.


ČO SA DOZVIETE?
• prečo je dobré robiť firemné plány a čo nám prinesú
• ako zostaviť strategický plán
• čo všetko musí obsahovať finančný plán
• ako spracovať reálny finančný plán
• čo znamená v úplnosti kontroling a ako ho robiť efektívne
• ako zistiť, v akej kondícii sa nachádza firma
• čo by majiteľ mal sledovať, aby sa nezahltil číslami a tabuľkami
• na základe čoho by mal majiteľ rozhodovať o zmenách vo firme
• ako finančný plán súvisí s produktivitou a cenotvorbou
• ako stanoviť a zaviesť štatistiky zamestnancov
• ako nastaviť spravodlivé odmeňovanie vo firme.

KEDY?
17.3. 2021, od 9:30 do 11:30 hod.

KDE?
Online – Microsoft Teams

POZOR – ukončenie registrácie: 14.3.2021 do 24:00.

Registrovať sa môžete na  Žiadosť o účasť na podujatí.