Mesačný archív: %s október 2023

tento príspevok

Workshop : Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie

Dňa 3.10.2023 sme spolu s Regionálnym centrom MIRRI v Banskej Bystrici a s Úradom vlády Slovenskej republiky spoluorganizovali workshop s názvom: „Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie“.  Hlavnou témou workshopu bolo verejné obstarávanie, pričom prezentujúci JUDr. Juraj Tkáč, PhD., sa vo svojom príspevku zameral najmä na predstavenie novovytvorenej príručky – Prečo a ako sa zúčastňovať verejných obstarávaní […]

Záznam zo záverečnej konferencie NP ISE a odpovede na niektoré otázky

Dňa 26.9.2023 sa konala záverečná konferencia národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky s názvom Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku. Záznam z jej priebehu nájdete nižšie na stránke. Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť aj za otázky k témam bohatého odborného programu. Na niektoré z nich neodzneli odpovede priamo počas konferencie, prinášame ich v […]