Mesačný archív: %s jún 2021

tento príspevok

Ilustračné foto pracovníkov INVICTA

Rozvoj regiónu v podaní INVICTA

INVICTA, n.o. je neziskovou organizáciou, založenou s hlavným cieľom – vykonávať sociálne podnikanie. Registrovaným sociálnym podnikom sú pár mesiacov. Svoje aktivity poňali zoširoka a všetky sa budú odvíjať okolo zelene, dreva a výrobkov z tejto suroviny. V plánoch majú starostlivosť o porasty a zeleň, drevovýrobu rôznych produktov ako palety, lavičky, truhly, končiac […]

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja prinesie výhody aj pre sociálne podniky

Nové pravidlá pre regióny má v pláne novela zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorú koncom mája schválila vláda SR. Po jej prijatí v Národnej rade SR bude podpora do krajov smerovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci s MIRRI, so zástupcami […]

Ilustračný obrázok

ÚVO pozýva na školenie Sociálne verejné obstarávanie

Určené je verejným obstarávateľom a obstarávateľom a uskutoční sa online 22.6.2021 o 9:00 hod. Cieľom školenia bude priblížiť problematiku sociálneho hľadiska, nástrojov na podporu sociálnych podnikov a iných vyhradených subjektov, význam a ciele sociálnej ekonomiky a prax z pohľadu verejných obstarávateľov. Školenie je bezplatné, avšak počet účastníkov je limitovaný. Termín […]

Ilustračný obrázok - dokumenty

Blíži sa termín predkladania výročných správ

Vážení sociálni podnikatelia, dovoľujeme si vás upozorniť na blížiaci sa termín predkladania výročných správ registrovaných sociálnych podnikov. V zmysle §15 zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon č. 112/2018 Z. z. ) je registrovaný sociálny podnik povinný: 1.) vypracovať […]

Ilustračný obrázok

Bezplatné webináre k základným témam sociálneho podnikania

Problematika sociálneho podnikania – nezištná pomoc a spolupráca so sociálnymi podnikmi v záujme obojstranného napredovania. Webináre s touto témou pod názvom „Napredujte vo svojom sociálnom podnikaní“ pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu CE RESPONSIBLE. Predstavia vám základy sociálneho podnikania v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Vysvetlia a priblížia […]

Ilustračný obrázok

Pani prezidentka sa opäť venovala sociálnemu podnikaniu

Zuzana Čaputová venuje v rámci svojho programu pozornosť sociálnemu podnikaniu pravidelne. Ani tento rok pri ceste do regiónov Slovenska nevynechala návštevu registrovaného sociálneho podniku. Vybrala si Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., ktorý prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj v Rovňanoch. Symbolicky pritom priamo na poli vlastnými rukami vysadila krík levandule, ktorý je novým artiklom […]