Z chránenej dielne sociálnym podnikom

Výhody prechodu z chránenej dielne na sociálny podnik objavili už aj v Žaškove. Zamestnávajú siedmych pracovníkov, z toho 6 zdravotne ťažko postihnutých a sú prvým obecným sociálnym podnikom v okrese Dolný Kubín.

Starosta Milan Pavlovčík vidí v zmene nesporné pozitíva a konštatuje: „Je s tým veľa administratívy, no oplatí sa to“.

Ako integračný sociálny podnik obec ušetrí na mzdách, pracovníci nie sú lokalizovaní na jedno miesto výkonu práce, okrem ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou je tu možnosť uplatnenia aj pre dlhodobo nezamestnaných, pre mladých do 26 rokov bez skúseností, prípadne ľudí znevýhodnených vekom, či vzdelaním.

 O porovnaní výhod medzi chránenou dielňou a sociálnym podnikom si môžete viac prečítať aj na stránke Chránená dielňa verzus Integračný sociálny podnik .

O zakladaní sociálneho podniku v Žaškove si môžete prečítať v článku Obecný úrad založil sociálny podnik