Vláda schválila veľký ekonomický KORONA balíček

Vláda SR 24.6.2020 schválila balíček 114 legislatívnych zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii koronavírusu. Zákon z dielne ministerstva hospodárstva pripravený v spolupráci s ďalšími ministerstvami označovaný ako „lex korona“ alebo „Sulíkovo kilečko“ by mal byť schválený parlamentom na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní.  Jednotlivé opatrenia majú byť účinné v niekoľkých termínoch, prvé už od začiatku júla. Opatrenia predstavujú najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a odbúranie nadmernej byrokracie v modernej histórii Slovenska. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur.  

Opatrenia prinášajú množstvo zmien, z ktorých vyberáme:

 • Predvídateľnejšia legislatíva. Daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka, a to 1. januára.
 • „Druhá šanca“. Pri drobných nedostatkoch nebude SOI hneď dávať pokuty, podnikatelia budú mať lehotu na ich odstránenie.
 • Zvýšenie hranice pre povinné finančné audity (na 8 mil. eur ročného obratu namiesto 4 mil. eur).
 • Predĺženie termínu na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu. 
 • Započítanie reálnej spotreby pohonných hmôt. Zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu.
 • Podnikatelia budú môcť odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych pestovateľov.
 • Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na dobu určitú z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu bude možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.
 • Ruší sa duplicita nahlasovania údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje zamestnávateľ aj SP.

Zákon ruší niektoré povinnosti:

 • Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru. 
 • Rušia sa viaceré oznamovacie povinnosti podnikateľov, napr. nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť.
 • Ruší sa vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.
 • Podnikatelia nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.
 • Ruší sa pokuta za chýbajúce povolenie ÚVZ SR na prevádzku administratívnej činnosti. 
 • Ruší sa povinnosť vypracovávať a zverejňovať reklamačný poriadok pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú výrobky alebo služby spotrebiteľom a ruší sa povinnosť obchodníkov darovať potraviny charite.