Zlepšiť život sebe, ale najmä tým okolo nás

Väčšina z nás má komfortný život. Máme prácu, bývanie, plné obchody. A veľké šťastie – narodili sme sa zdraví. Áno, je nás väčšina.

p. Ujvaváriová
Ing. Ingrid Ujváriová

Ale nie všetci. Keď sa zamyslíme, každý z nás si spomenie na niekoho zo susedstva, koho trápi nejaký hendikep. Menšie či väčšie zdravotné znevýhodnenie, ale aj znevýhodnenie sociálne, a to jednotlivca, či celej skupiny. Život môže sťažiť aj vek pred dôchodkom, regionálny nedostatok práce komplikujúci zaradenie do pracovného procesu napríklad ženám po materskej dovolenke alebo študentom po skončení školy. A mohli by sme pokračovať osamelými matkami s deťmi, odchovancami detských domovov, osobami vracajúcimi sa do života z výkonu trestu…

Západná Európa venuje téme sociálnej ekonomiky už roky veľkú pozornosť.
Na Slovensku máme dva roky zákon, ktorý nastavil podmienky sociálneho podnikania a stanovil nástroje pre jeho efektívne a udržateľné fungovanie. O tom, ako využiť náš ľudský potenciál naplno, je aj rozhovor s riaditeľkou Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ing. Ingrid Ujváriovou, ktorý si celý môžete prečítať pod názvom Zlepšiť život sebe, ale najmä tým okolo nás v Hospodárskych novinách online.