Úrad verejného obstarávania radí, ako obchodovať so štátom

V súčasnej situácií je obzvlášť dôležité zamerať sa na pomoc najzraniteľnejším subjektom v národnej ekonomike, a preto sa Úrad pre verejné obstarávanie aktuálne zameral na malé a stredné podniky, konkrétne na zvýšenie ich účasti na verejnom obstarávaní a tým aj na pomoc regionálnemu rozvoju.

Priložený dokument Čo treba vedieť o obchodovaní so štátom (PDF, 2 MB) UVO má za cieľ najmä pomôcť malým sa stredným podnikom zorientovať sa v oblasti verejného obstarávania a komplexnejšie im priblížiť ich možnosti, jednotlivé právne inštitúty a zároveň ich usmerniť tak, aby zbúrali možné predsudky, ktoré v minulosti takýchto podnikateľov odrádzali od účasti na verejnom obstarávaní.