Sociálne družstvo SMAK

Logo polského sociálneho podniku SMAK

Účelom založenia družstva bolo sociálne a profesionálne začlenenie vylúčených občanov z oblasti Kolbuszowa vytvorením stabilných pracovísk.

Hlavnou činnosťou je poskytovanie stravovacích služieb pre inštitúcie a individuálnych klientov, zaoberajú sa prípravou a dodávkou zdravých jedál pre študentov základných a stredných škôl, ako aj pre materské školy.

Sociálne družstvo SMAK je riadené demokratickým spôsobom, rozhodnutia prijímajú všetci členovia spoločne.


Video nemá slovenské titulky, ale v pravom dolnom rohu na ikone „CC“ sú dostupné anglické titulky.

Logo Eldora

V rámci projektu ELDORA – Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí boli vyrobené videá o sociálnom podnikaní nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Taliansku, či Maďarsku. Videá vznikli v rámci realizácie medzinárodného projektu ELDORA financovaného programom Erasmus+.
Ďakujeme za možnosť zdielania.