Sociálne podnikanie zodpovedajúce environmentálnym nárokom doby

Živá záhrada s.r.o., r.s.p. je registrovaný sociálny podnik (RSP) v Leopoldove s dlhodobým cieľom obnovovať mikrobióm a biodiverzitu pôdy a integrovať zdravotne znevýhodnených a zraniteľných.

Ilustračný obrázok

Firmu založili manželia Lucia a Juraj Baľákovci hľadajúc oblasť podnikania, kde by prepojili svoje vlastné záujmy so snahou pomáhať iným. Štatút RSP získali ako integračný sociálny podnik, ktorý poskytuje pracovné príležitosti znevýhodneným osobám, zároveň sú však aj všeobecným sociálnym podnikom, keď ponúkajú verejnosti vzdelávanie v oblasti obnovy zdravia pôdy a potravín.

V rámci socializácie zisku, čo je podmienkou založenia sociálneho podniku, sa zaviazali celých 𝟏𝟎𝟎% 𝐳𝐢𝐬𝐤𝐮 investovať spať do podnikania, čím sa firme zároveň otvárajú širšie možnosti čerpania výhod určených sociálnym podnikateľom.

Od založenia RSP v roku 2020 už stihli zriadiť prevádzkové priestory, v ktorých poskytujú službu analýzy mikrobiómu pôdy alebo kompostu a začínajú vyrábať penobetónové pivnice, ktoré sú ekologickou alternatívou na dlhodobé uskladňovanie potravín. Organizujú tiež prednášky o dôležitosti pôdneho mikrobiómu pre zdravie zelene a samotné zdravie človeka, o jeho vplyve na poľnohospodárske výnosy, viazanie atmosférického uhlíka v pôde, či schopnosti zdravej pôdy čeliť klimatickým zmenám.

Informácie o ich podnikaní nájdete na stránke https://www.zivazahrada.sk/