Podpora sociálneho podnikania je jednou z priorít Európskej komisie

Social economy europe_logo

Social Economy Europe (Sociálna ekonomika Európa) je strešnou organizáciou sociálnych podnikov, družstiev, asociácií, či neziskových organizácií a zároveň je i strategickým partnerom pre európske inštitúcie pre oblasť sociálnej ekonomiky. Okrem toho reprezentuje celonárodné organizácie niekoľkých európskych krajín, okrem iného aj kolísky európskej sociálnej ekonomiky – Francúzska.

Jej misiou je presadzovať záujmy sociálneho podnikania a presadzovať ho na úrovni európskych inštitúcií.

Organizácia minulý týždeň uverejnila výročnú správu za rok 2019. Hoci kríza súvisiaca so šírením COVID-19 Európu zasiahla až tento rok, jej prítomnosť je zo správy veľmi citeľná. Aj vzhľadom na epidémiu sa v správe opakovane zdôrazňuje význam využitia potenciálu sociálnej ekonomiky, spoločenských investícií a podpora  udržateľného rozvoja. Nicolas Schmit, Komisár EÚ pre zamestnanosť a sociálne práva v nej zdôraznil, že je to práve sociálna ekonomika a sociálne podniky, ktoré sú najlepším príkladom ekonomiky, ktorá „pracuje“ pre ľudí. Podľa neho je presadzovanie sociálnej ekonomiky momentálne jednou z politických priorít súčasnej Európskej komisie. V súlade s iniciatívami Únie, ale aj občanov, Komisa pracuje na celoeurópskom Akčnom pláne pre sociálnu ekonomiku. Ten by mal uzrieť svetlo sveta oficiálne budúci rok – v roku 2021. Momentálne prebiehajú štúdie, napríklad aj podrobné skúmanie dopadu ekosystémov sociálnej ekonomiky na miestnych úrovniach. 

Sociálna ekonomika v Európe to je v súčasnosti 2, 8 milióna podnikov a organizácií, 13,6 milióna pracovných miest a 8 percent HDP Európskej únie. Práve sociálna ekonomika by mala byť v súvislosti s krízou vyvolanou koronavírusom srdcom stratégie obnovy ekonomík členských krajín Európskej únie. Prináša so sebou inovácie, sociálny a ekonomický pokrok a kombinuje výkonnosť ekonomiky a spoločenské ciele.
Celú správu si v angličtine môžete prečítať na https://www.socialeconomy.eu.org/ (PDF, 10,7 MB).