Denný archív: %s 13. júna 2020

tento príspevok

Logo Social Economy Europe

Podpora sociálneho podnikania je jednou z priorít Európskej komisie

Social Economy Europe (Sociálna ekonomika Európa) je strešnou organizáciou sociálnych podnikov, družstiev, asociácií, či neziskových organizácií a zároveň je i strategickým partnerom pre európske inštitúcie pre oblasť sociálnej ekonomiky. Okrem toho reprezentuje celonárodné organizácie niekoľkých európskych krajín, okrem iného aj kolísky európskej sociálnej ekonomiky – Francúzska. Jej misiou je presadzovať záujmy […]