Obecný sociálny podnik ako nástroj na riešenie spoločenského problému

Obecný sociálny podnik ako nástroj na riešenie spoločenského problému

Pod týmto názvom zorganizovali v Žiline dňa 8.  novembra Regionálne centrum Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (RC MIRRI SR) spoločne so žilinským Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky (RC SE) informačný seminár. Štrnásť zástupcov samospráv zo žilinského regiónu si na ňom vypočulo informácie k možnostiam využitia obecného sociálneho podniku ako nástroja na riešenie spoločenského problému na úrovni komunitnej či  verejnej.

Podujatie sa začalo vstupom starostky obce Korňa Mgr. Marianny Bebčákovej, ktorá má za sebou o. i. aj úspešnú pracovnú etapu konateľky Obecného podniku Korňa, s. r. o., r.s.p.

Vo svojej pútavej prezentácii priblížila účastníkom seminára prvotnú motiváciu obce Korňa založiť registrovaný obecný sociálny podnik, následnú etapu zakladania obchodnej spoločnosti i samotné podnikateľské aktivity, ktorými sa v ňom zaoberajú. Osobitnú časť venovala prínosom tohto počinu pre miestnu komunitu a samotných zamestnancov, keďže podnik je svojím hlavným cieľom zameraný na integráciu znevýhodnených a zraniteľných osôb. Skvelým oživením tohto príkladu dobrej obecnej praxe bola názorná prezentácia konkrétnych výrobkov a služieb z produkcie podniku.

Starostka vo svojej prezentácii vyzdvihla najmä pozitívny vplyv sociálneho podniku na budovanie súdržnosti komunity, ktorá je základným predpokladom pre samotný rozvoj obce. V závere poďakovala za poskytnutie profesionálnej podpory  zamestnancom oboch regionálnych centier, ktoré seminár realizovali.

Odbornými témami 2,5-hodinového seminára účastníkov previedla manažérka RC SE PhDr. Ľubica Lövingerová, ktorá 7.11. dostala priamo z centra priestor aj v dvoch vstupoch živého dopoludňajšieho vysielania Rádia Regina Stred. Spomenula v nich ako založiť sociálny podnik, ako ho registrovať, pripomenula podpornú rolu RC SE v ôsmich krajských mestách. Poslucháčom objasnila rozdiel medzi komerčným a sociálnym podnikaním, koho môžu sociálni podnikatelia zamestnávať, aj akú pomoc môžu v RC SE dostať. V závere pozvala starostov obcí ŽSK na pripravený odborný seminár.

O tom, že bol úspešný, svedčí aj 75%-ná návratnosť dotazníka spokojnosti od účastníkov a 100%-né naplnenie ich očakávaní, ktoré, veríme, pretavia do praxe a života svojich komunít.