admin

tento príspevok

Ilustračný obrázok

„Servisné poukážky – čo to je?“

Túto otázku si položí asi väčšina bežnej verejnosti, keď niekde zachytí toto slovné spojenie. Je to škoda, lebo servisné poukážky sú výborným nástrojom na odľahčenie od bežných rutinných domácich prác, ktoré väčšina ľudí považuje za stratený čas, prípadne už nemajú sily, aby si tieto práce vykonávali sami. Zároveň je to […]

Ilustracny obrazok

Kto uspel vo Výzve pre sociálne podniky?

Záujem slovenskej spoločnosti o spoločensko-prospešné podnikateľské aktivity sa postupne zvyšuje nielen na strane podnikateľov. Sociálne podnikanie si už nachádza partnerov aj u rôznych inštitúcií a firiem venujúcich sa rozvoju malého a stredného podnikania na Slovensku, či podpore neziskových organizácií. Tri z nich, portál GrantExpert, poradenská spoločnosť Centire a Akadémia sociálnej ekonomiky, spojili svoje […]

Bezplatné online školenie „Tvorba strategického podnikateľského plánu“

Slovak Bussiness Agency organizuje dňa 17.3.2021 bezplatné online školenie s názvom „Tvorba strategického podnikateľského plánu“. Ak chcete začať podnikať, biznis plán je kľúčovým dokumentom pre váš sociálny podnik. Jeho prostredníctvom dáte formu vašim myšlienkam, riešeniam, aktivitám, riadite si prácu a viete presvedčiť aj iných, napríklad banku alebo investora, že vaše podnikanie má […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 4 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 8.3.2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 4 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 5/2021/§54 – IP SP. V rámci aktualizácie bola vykonaná úprava:v Oznámení na str. 38 bol zmenený časový harmonogram realizácie národného […]

Ilustračný obrázok

Proces vyplácania vyrovnávacích príspevkov pre sociálne podniky je opätovne obnovený

Sociálne podniky môžu opätovne podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na mzdy znevýhodnených zamestnancov so zdravotným postihnutím v rámci integračných sociálnych podnikov na príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že dňa 04.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.43/2021 uverejnená Schéma štátnej pomoci na […]

EPIC pomáha sociálnym podnikom na Slovensku

Pozývame Vás na aktívnu spoluprácu v rámci medzinárodného projektu CERUSI, zameraného na podporu sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na vidieku. Slovensko, prostredníctvom Neziskovej organizácie EPIC, je partnerom tohto projektu. Chceme podporiť aj uľahčiť ďalší rozvoj sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na Slovensku a Vy sa môžete stať súčasťou tohto úsilia.    Projekt […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 3 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 3.2.2021 zverejnilo Aktualizáciu č. 3  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. Zároveň aktualizovali Prílohu č. 1a (Aktualizácia 1) a Prílohu č. 5 (Aktualizácia 1). V rámci aktualizácie boli vykonané nasledovné úpravy:* v Oznámení na str. 5 bol vypustený odkaz pri texte (nezamestnané […]

ilustračný obrázok

Webinár Sociálne podnikanie a jeho podpora – video záznam

Ak uvažujete o možnosti založiť sociálny podnik a zistiť ako získať investičnú pomoc určenú na jeho podporu, je tu pre Vás záznam z webinára Sociálne podnikanie a jeho podpora. Koncom januára ho zorganizoval portál GrantExpert v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a s ďalšími partnermi. Webinár ozrejmil základné princípy sociálneho podnikania, priniesol […]

Výzva pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlásili výzvu, v ktorej hľadajú inovatívne projekty sociálneho podnikania so širokým spoločenským dosahom. Cieľom je pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie. Traja víťazní záujemcovia dostanú k dispozícii 40 hodín bezplatného poradenstva v […]

Študujte VŠ s témou sociálneho podnikania v prepojení na poľnohospodárstvo

Téma sociálnej ekonomiky sa postupne zaraďuje aj do oblasti vzdelávania mladých ľudí. Zároveň vysoké školy vzdelávaním reagujú na potreby trhu práce. Fakulta manažmentu a ekonomiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa rozhodla otvoriť nový bakalársky odbor Sociálny manažment a služby v agrosektore s možnosťou podania prihlášky do konca februára 2021. Vzdelávanie je zamerané […]