Denný archív: %s 29. decembra 2021

tento príspevok

Európska komisia uviedla do života Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

V nasledujúcich rokoch sa rozvoj sociálnej ekonomiky v Európe bude opierať o Akčný plán pre sociálne hospodárstvo, ktorý schválila Európska komisia 9. decembra 2021.  Ide o významný krok verejnej politiky Únie, ktorý ponúka pozitívne vyhliadky pre Európu a vytvára potenciál rozšíriť sociálnu ekonomiku v európskom priestore za hranicu súčasných 6,3 % celkovej zamestnanosti. Podpora sociálnych investícií, […]