Mesačný archív: %s máj 2021

tento príspevok

ilustračný obrázok

Metodické stretnutie pre RSP s informáciami k zákonným povinnostiam

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky pripravil pre registrované sociálne podniky online metodické stretnutie s informáciami k zákonným povinnostiam vyplývajúcim zo získania štatútu sociálneho podniku. Stretnutie je určené registrovaným sociálnym podnikom, ktorým vznikli Základné povinnosti registrovaného sociálneho podniku v kontexte zákona 112/2018 Z.z. vrátane spracovania výročnej správy s cieľom priblížiť účastníkom tieto základné […]

Logo sociálneho podniku obce Poproč

Pekný príklad a veľké plány malej obce Poproč

Čerstvým štatútom registrovaného sociálneho podniku sa už môže pochváliť aj obec Poproč. Celým procesom registrácie ich previedol koordinátor Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Košiciach Ľuboš Kužilla.  O plánoch obce si môžete prečítať v článku V Poproči dostali šancu zdravotne znevýhodnení: Takto pomáhame našej obci!

Košický sociálny podnik rozširuje svoje aktivity

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja (KSK) pomáha ľuďom, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť prácu a majú zdravotné či iné znevýhodnenia. Sociálny podnik KSK by chcel byť vzorom pre ostatné mestá a obce v kraji, aby prostredníctvom sociálnej ekonomiky podporovali zamestnanosť obyvateľov, zvyšovali lokálnu ekonomiku a skvalitňovali život svojim občanom. Plány boli a sú […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 5 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 11.5.2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 5 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 6/2021/§54 – IP SP. V rámci aktualizácie boli vykonané zmeny v prílohách 13, 13a, 13b a 13c (Dohody o poskytnutí investičnej […]

Ilustračný obrázok

Sociálne podnikanie zodpovedajúce environmentálnym nárokom doby

♻ Živá záhrada s.r.o., r.s.p. je registrovaný sociálny podnik (RSP) v Leopoldove s dlhodobým cieľom obnovovať mikrobióm a biodiverzitu pôdy a integrovať zdravotne znevýhodnených a zraniteľných. Firmu založili manželia Lucia a Juraj Baľákovci hľadajúc oblasť podnikania, kde by prepojili svoje vlastné záujmy so snahou pomáhať iným. Štatút RSP získali ako […]

Ilustračný obrázok

RSP Súčasť života – podnik, ktorý „založil“ neľahký osud jednej matky

Príbeh sa začal, keď Beáta Bobuľová po nečakanej smrti partnera zostala zrazu sama s dvoma malými deťmi, nútená čeliť praktickým výzvam života. Šok z náhlej zmeny prekonala po svojom – poučená čerstvými skúsenosťami založila občianske združenie, z ktorého je od leta minulého roka registrovaný sociálny podnik (RSP). RSP Súčasť života, […]