Denný archív: %s 24. mája 2021

tento príspevok

ilustračný obrázok

Metodické stretnutie pre RSP s informáciami k zákonným povinnostiam

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky pripravil pre registrované sociálne podniky online metodické stretnutie s informáciami k zákonným povinnostiam vyplývajúcim zo získania štatútu sociálneho podniku. Stretnutie je určené registrovaným sociálnym podnikom, ktorým vznikli Základné povinnosti registrovaného sociálneho podniku v kontexte zákona 112/2018 Z.z. vrátane spracovania výročnej správy s cieľom priblížiť účastníkom tieto základné […]