Využite príležitosť zapojiť sa do súťaže o grant

Sociálne podniky (aj tie, ktoré nie sú registrované) majú skvelú príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje projekt Finance4Social Change https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange. Partnerom projektu na Slovensku je Únia klastrov Slovenska (www.uksk.sk. Podmienkou je minimálne rok pôsobenia, či už vo forme ziskovej, alebo neziskovej organizácie s merateľným pozitívnym sociálnym, alebo ekologickým dopadom.

Do súťaže #AirCompetition sa dá zapojiť na webovej adrese: https://air-mooc.teachable.com/   

Výzva (na linku hore) na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže je otvorená do 31.mája 2020.

Cieľom medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky – #AirCompetition (AIR: Accelerating Investment Readiness – Urýchlenie investičnej pripravenostije zapojiť sa do sociálneho podnikania a investícií s pozitívnym spoločenským dopadom. 

V dvojkolovej medzinárodnej súťaži #AirCompetition budú vybrané 4 najlepšie podnikateľské nápady, pričom každý z nich dostane odmenu najmenej 10 000€ a prístup k sieti investorov. V prvom kole je potrebné vyplniť krátke informácie o podniku a o jeho zameraní. Keďže ide o medzinárodnú súťaž, podmienkou je znalosť anglického. Všetky informácie je potrebné uvádzať v anglickom jazyku

Vybraní uchádzači, ktorí postúpia do druhého kola budú kontaktovaní organizátormi. V druhom kole vypracujú podrobnejší podnikateľský plán a spolu s vybranými účastníkmi z iných krajín budú prezentovať svoje nápady a podniky pred medzinárodnou porotou, ktorá určí víťazov.  

Sociálni podnikatelia sa môžu zapojiť aj do vzdelávacieho programu, ktorý je umiestnený na tom istom linku – #AirMOOC https://air-mooc.teachable.com/ a bude otvorený od 25.5.2020 v anglickom jazyku.  Program je voľne dostupný odborníkom aj verejnosti.