Tematický webinár – Sociálne poľnohospodárstvo: teória a prax

Sociálne poľnohospodárstvo je jedným z nástrojov vhodných pre rozvoj vidieka. Využíva poľnohospodárske zdroje pre zamestnávanie ľudí z rôzne znevýhodnených skupín a zároveň tým prispieva k skvalitňovaniu života ľudí na vidieku.

Na Slovensku sa konceptu sociálneho podnikania venuje OZ Druživa, ktoré tento rok realizuje sériu piatich vzdelávacích webinárov.

V rámci projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“ už priniesli vzdelávanie s témami: Ako môže poľnohospodárstvo pomôcť znevýhodneným, o príkladoch z Nórska a severnej Európy, či o interakcii a prácou so zvieratami.

Najbližší webinár sa uskutočni 15.7.2021 o 17:00 a bude prepájať teóriu s praxou v sociálnom poľnohospodárstve.

Hosťom bude aj Milan Vaňo, náš lokálny expert na sociálne podnikanie a zároveň konateľ registrovaného sociálneho podniku BBSK Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. v Rovňanoch. 

Podujatie bude možné sledovať na odkaze https://youtu.be/G1fuVrTQvek .