Rodinné podnikanie súčasťou zákona o sociálnej ekonomike

Rodinné podnikanie súčasťou zákona o sociálnej ekonomike

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch platná od začiatku tohto roka priniesla novinku. Zadefinovala rodinné podniky, legislatívne vymedzila spôsob ich evidencie a možnosť a spôsob ich registrácie, čo doteraz na Slovensku nebolo. Téma bola predmetom diskusie s manažérom implementácie odborných aktivít národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky z IMPLEA Petrom Mészárosom na TA3.