NP ISE na Profesia days 2019

Viete, bol som podnikateľ, darilo sa mi, ale už som sa rozhodol s tým skončiť a firmu som predal. Dôvodom je aj môj postihnutý syn – má Downov syndróm. Uvedomujem si, že sám sa v živote o seba nepostará a to ma trápi. Skončí školu a čo s ním? Kto ho zamestná? Čo bude robiť? Rozmýšľam, ako mu pomôcť. Peniaze nejaké mám, len nápad mi chýba… Pritom v našej obci poznám ďalšie štyri rodiny, ktoré majú dieťa s týmto postihnutím a keď už budem pomáhať synovi, rád by som pomohol aj im… „

Tieto slová zazneli začiatkom marca, keď sa pri stolíku národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky zastavil pán v stredných rokoch. Toto bol dôvod, prečo sa v ten deň vybral na podujatie Profesia days, ktoré každoročne spája zamestnávateľov s potenciálnymi zamestnancami. Potešilo nás, že na obrovskej ploche niekoľko sto metrov štvorcových sa našlo osobitné vyhradené miesto pre ostrovček Zóna bez hraníc, ktorý sa zameral na pomoc zdravotne znevýhodneným osobám hľadajúcim zamestnanie a ponúkol tak možnosť firmám, sociálnym podnikom, chráneným dielňam a iným inštitúciám podať im pomocnú ruku.

S týmto cieľom sme aj my uvítali možnosť zúčastniť sa aktuálneho ročníka Profesia days a poskytnúť všetkým záujemcom informácie o novom legislatívnom rámci sociálnej ekonomiky na Slovensku. Stále je veľa subjektov, ktoré nezaznamenali, že od mája minulého roka je v účinnosti nový zákon, ktorý optimalizuje ekosystém na podporu sociálnej ekonomiky u nás – legislatívne prostredie, podpornú infraštruktúru a potrebnú finančnú podporu. Vybudovanie a otestovanie podpornej infraštruktúry je parketa naša – národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v podobe Regionálnych centier sociálnej ekonomiky vo všetkých krajských mestách Slovenska a vyškolených zamestnancov inštitúcií trhu práce.

Počas tých dvoch marcových dní sme veľakrát položili vytypovaným účastníkom výstavy otázku „Počuli ste už o možnosti sociálne podnikať prostredníctvom registrovaného sociálneho podniku?“ Odpovede boli rôzne, ale jedno mali spoločné – všetci by uvítali viac informácií a nevylúčili možnosť prispôsobiť svoju činnosť podmienkam zákona, registrovať si sociálny podnik. Okrem základných informácií od nás všetci dostali informačný leták a kontakty na krajské Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, kde sa im budú venovať skúsení regionálni koordinátori. Spoločne identifikujú potreby a možnosti záujemcov, porozprávajú sa o zákonných podmienkach registrácie, pomôžu so zorientovaním sa v prvých reálnych krokoch pri vypracúvaní základných dokumentov.

Veríme, že touto cestou budeme nápomocní mnohým z nich vybudovať reálne, úspešné, trvale udržateľné sociálne podnikanie, ktoré prinesie zmysel do života nielen zdravotne znevýhodneným jednotlivcom, ako v úvode tohto článku, ale prostredníctvom nich aj regiónom, kde prispejú k zvýšeniu zamestnanosti a rozvoju komunity.