Obstarávajme sociálne -vyhradená zákazka

V sociálnej ekonomike sa stretávame s pôsobením subjektov zameraných na pozitívny sociálny vplyv, ktorý je v ich podnikaní prvoradý a uprednostnený pred orientáciou
na ekonomický zisk. V kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sú týmito subjektami registrované sociálne podniky, chránené pracoviská a chránené dielne, ktoré sa môžu uchádzať o verejné zákazky vyhlasované verejnými obstarávateľmi, a to za zvýhodnených podmienok. Dôvodom tohto zvýhodnenia oproti iným hospodárskym subjektom uchádzajúcim sa o verejné zákazky, je v prípade chránených pracovísk a chránených dielní častokrát ťažšia situácia, v ktorej sa nachádzajú, a to z dôvodu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb. Sociálne podniky  sú zase nositeľmi sociálnych inovácií, čo môže prinášať väčšie riziko pri vyhľadávaní podnikateľských príležitostí. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch berie
do úvahy tieto okolnosti, a preto prináša zmenu k prístupu týchto subjektov ku verejným zákazkám. Detailné informácie o vyhradenej zákazke nájdete tu.

ilustracny obrazok

Sprievodca verejným obstarávaním

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci implementácie Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky vypracovala sprievodcu k aplikácii „sociálneho hľadiska vo verejnom […]