Metodické stretnutie: Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky

Pozývame Vás na ďalšie metodické stretnutie pre registrované sociálne podniky, ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.

Verejné obstarávanie pre RSP - pozvánka

Tentokrát ide o opakovanie stretnutia v téme „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE RSP A OBECNÉ SOCIÁLNE PODNIKY“. Dozviete sa užitočné informácie o možnostiach realizácie verejného obstarávania pre RSP. V rámci diskusie budete mať možnosť získať odpovede na prípadné nejasnosti. Ponúkame Vám možnosť, pripraviť si v danej téme otázky a dotazy pre experta vopred, ktorým sa môžeme ad hoc venovať.

Metodické stretnutie sa uskutoční online formou vo štvrtok, 21.10.2021 od 9:00 do 12:15 hod., prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Svoju účasť potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do pondelka 18.10.2021. Prihláseným záujemcom následne zašleme prihlasovací link.

Formulár na prihlásenie nájdete https://forms.gle/xkTNhYnBMq5ETiad8.

POZVÁNKA