Ľudia a perspektíva, o.z.

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Ľudia a perspektíva, o.z. pôsobí uprostred rómskej osady. Jeho cieľom je podieľať sa pri riešení a odstraňovaní sociálnych problémov občanov v meste Krompachy a okolí.

Aktivity organizácie sú zamerané na znevýhodnené a sociálne vylúčené skupiny občanov, do ktorých patria predovšetkým občania žijúci pod hranicou chudoby, starší a telesne postihnutí občania, bezdomovci, opustené a týrané deti …. .

Pre veľmi početnú skupinu rómskych občanov sa aktivity zameriavajú na rast životnej úrovne rómskych rodín vytváraním pracovných príležitosti pre občanov odkázaných na dávky v hmotnej núdzi, podnecovaním rómskych občanov k výchove a vzdelávaniu, pre rýchlejšie začlenenie do aktívneho spoločenského života.

Logo Eldora


V rámci projektu ELDORA – Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí boli vyrobené videá o sociálnom podnikaní na Slovensku i v zahraničí. Videá vznikli v rámci realizácie medzinárodného projektu ELDORA financovaného programom Erasmus+, ktorý manažovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Ďakujeme za možnosť zdieľania.