Ľudia a perspektíva, o.z.

Občianske združenie Ľudia a perspektíva, o.z. pôsobí uprostred rómskej osady. Jeho cieľom je podieľať sa pri riešení a odstraňovaní sociálnych problémov obyvateľov v meste Krompachy a okolí.

Aktivity organizácie sú zamerané na znevýhodnené a sociálne vylúčené skupiny občanov, do ktorých patria predovšetkým ľudia pod hranicou chudoby, starší a telesne postihnutí, bezdomovci, opustené a týrané deti …. .

Združenie sa snaží o rast životnej úrovne rómskych rodín vytváraním pracovných príležitosti, podnecovaním rómskych obyvateľov k výchove a vzdelávaniu, ktoré smeruje k rýchlejšiemu začlenenie do aktívneho spoločenského života.

Spolupracujú so školským a komunitným centrom, táto synchronizácia prináša reálne výstupy – skutočné zlepšenie života celých rodín..

Hlavnou témou videa je objasnenie prečo je sociálne podnikanie dobré pre región.


Logo Eldora


V rámci projektu ELDORA – Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí boli vyrobené videá o sociálnom podnikaní na Slovensku i v zahraničí. Videá vznikli v rámci realizácie medzinárodného projektu ELDORA financovaného programom Erasmus+, ktorý manažovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Ďakujeme za možnosť zdieľania.