Kontakt

Sídlo / Korešpondenčná adresa:
Implementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Telefón: +421 2 204 314 16
E-mail: npise@ia.gov.sk


Projektový manažér:
Ing. Milan Vaňo
Telefón: +421 2 204 312 00; +421 917 991 233
E-mail:  milan.vano@ia.gov.sk


Manažérka pre disemináciu:
PaedDr. Marcela Švecová
Telefón: +421 2 204 315 13; +421 917 991 218
E-mail: marcela.svecova@ia.gov.sk

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky
Ilustračný obrázok