Hovorme o sociálnom poľnohospodárstve – možnosti financovania

Sociálne poľnohospodárstvo má svoje miesto v téme sociálnej ekonomiky. Môže vytvárať pracovné miesta a má možnosti ponúkať aktivity s pozitívnym dopadom pre spoločnosť. Je nástrojom použiteľným pre rozvoj vidieka.

Na Slovensku sa konceptu rozvoja sociálneho poľnohospodárstva venuje občianske združenie Druživa, ktoré na 18.8. 2021 o 17:00 pripravilo posledný zo série webinárov HOVORME O SOCIÁLNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE, tentokrát zameraný na možnosti financovania podnikania v sociálnom poľnohospodárstve.

Podujatie bude možné sledovať na odkaze: https://youtu.be/uDqCq9P7IMw

Predchádzajúce webináre priniesli témy:
~ Ako môže poľnohospodárstvo pomôcť znevýhodneným
~ Ako je to v Nórsku a severnej Európe
~ Zvieratá v sociálnom poľnohospodárstve
~ Skúsenosti z praxe.