Finančný pilier podpory sociálnej ekonomiky na Slovensku je realitou

Bratislava, 5.10.2020 (sme.sk) – MPSVR SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny začína realizovať projekt finančnej pomoci pre registrované sociálne podniky.

Účelom Národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ je podpora registrovaných sociálnych podnikov formou povinnej kombinácie návratnej pomoci a nenávratného príspevku (zložky).

V praxi to znamená, že registrovaný sociálny podnik, ktorý bude mať schválený, resp. poskytnutý úver komerčnou inštitúciou, môže prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o nenávratný finančný  príspevok .

„Musí mať uzavretú úverovú zmluvu s bankou alebo iným investičným subjektom, ktorý bude vyžadovať splatnosť investície, čím sa zabezpečí, aby sa nenávratný finančný príspevok poskytoval iba tým registrovaným sociálnym podnikom, pri ktorých je predpoklad, že investičná pomoc povedie ku skutočnej životaschopnosti a udržateľnosti podniku,“ uviedlo MPSVR SR.

Regionálne centrum SE informuje RSP, ako aj potencionálnych záujemcov o príprave odborných seminárov k projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.

Viac si môžete prečítať článku : https://ekonomika.sme.sk/c/22503510/stat-podpori-socialne-podniky-sumou-takmer-44-milionov-eur.html

Informácia k vyhláseniu je k dispozícii na stránke upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality.

Na priloženom linku si môžete prečítať podrobnosti a obsah Oznámenia o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu RSP v širšom priestore sociálnej ekonomiky .