Zlepšiť život sebe, ale najmä tým okolo nás


Západná Európa venuje téme sociálnej ekonomiky už roky veľkú pozornosť. Na Slovensku máme dva roky zákon, ktorý nastavil podmienky sociálneho podnikania a stanovil nástroje pre jeho efektívne a udržateľné fungovanie. O tom, ako využiť náš ľudský potenciál naplno, je aj rozhovor s riaditeľkou Odboru sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Ingrid Ujváriovou. Celý článok si môžete prečítať v Hospodárskych novinách online.