Denný archív: %s 27. júla 2023

tento príspevok

Týka sa sociálna ekonomika aj poľnohospodárstva?

Samozrejme, že áno. Sociálne poľnohospodárstvo umožňuje zapájať do pracovného procesu ľudí s určitým znevýhodnením, viesť ich k získaniu pracovných návykov, finančnej gramotnosti, či spoločenským návykom – hodnotám, ktoré si prenesú aj do inej časti svojho života. Zamestnaní v tomto sektore si napĺňajú svoje potreby, a tým sú zároveň prospešní pre komunitu a zveľaďovanie regiónu. Veľa ďalších […]