Mesačný archív: %s júl 2023

tento príspevok

Európske ocenenie za aktivity v oblasti rozvoja sociálnej ekonomiky v SR

V dňoch 26. až 29. júna 2023 sa za účasti odborníkov zo štyroch regiónov sveta (Amerika, Európa, Afrika a Ázia-Pacifik) konala v Barcelone medzinárodná konferencia Triple Helix and ACEEU. Ústrednou témou konferencie bolo „Entrepreneurial and Engaged Universities for Sustainable Development: Linking education, research and innovation to achieve the SDGs & ESGs“, čo je […]

Týka sa sociálna ekonomika aj poľnohospodárstva?

Samozrejme, že áno. Sociálne poľnohospodárstvo umožňuje zapájať do pracovného procesu ľudí s určitým znevýhodnením, viesť ich k získaniu pracovných návykov, finančnej gramotnosti, či spoločenským návykom – hodnotám, ktoré si prenesú aj do inej časti svojho života. Zamestnaní v tomto sektore si napĺňajú svoje potreby, a tým sú zároveň prospešní pre komunitu a zveľaďovanie regiónu. Veľa ďalších […]