Denný archív: %s 4. apríla 2023

tento príspevok

Prehľad zmien v zákone o sociálnej ekonomike

Na základe doterajšej praxe v sociálnom podnikaní vznikla potreba novelizovať zákon č. 112/2018, ktorý upravuje pravidlá fungovania sociálnej ekonomiky na Slovensku. Novela sa zamerala na spresnenie definícií znevýhodnenej osoby a zároveň spresňuje aj spôsob preukazovania takéhoto znevýhodnenia. Ďalej napríklad upravuje aj percentuálny podiel zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov, alebo […]