Denný archív: %s 15. júla 2022

tento príspevok

p, TInka podpisuje menorandum

Ďalšia spolupráca potvrdená memorandom

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Žilinského samosprávneho kraja posilňujú spoluprácu na rozvoji sociálnej ekonomiky. Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka bolo v piatok 15. júla v Žiline podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom […]