Denný archív: %s 21. júna 2022

tento príspevok

ilustracny obrazok

Pokračujeme v podpore podnikateľov v sociálnej ekonomike

„VY pomáhate iným – MY pomáhame vám“ – s touto ideou uzavreli začiatkom júna Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE) a Slovak Business Agency (SBA) Memorandum o spolupráci v synergickej pomoci pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. Záujemcovia o založenie a registráciu sociálneho podniku naďalej dostanú – ako máme […]