Denný archív: %s 1. júna 2022

tento príspevok

srdce medzi stránkami katalogu

Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku už viac ako 500 subjektov. Okrem oficiálneho registra na webe MPSVR SR až doteraz neexistoval zdroj, ktorý by obsahoval ich ucelený a informačne výpovedný prehľad. To sa práve zmenilo, a to čerstvo […]