Denný archív: %s 22. marca 2022

tento príspevok

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 10 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Dňa 28.2.2022 bola na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnená aktualizácia č. 10 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ […]