Denný archív: %s 18. marca 2022

tento príspevok

Memorandum o spolupráci IA MPSVR SR s BBSK prináša konkrétne výsledky

Banskobystrická župa úspešne pokračuje v podpore sociálnej ekonomiky vo svojom regióne – ako prví sa pustili do realizácie projektu podpory regionálnych farmárov, dodávateľov potravín do stredných škôl a zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BBSK. Na začiatku bola výzva potenciálnym dodávateľom na založenie registrovaných sociálnych podnikov a dnes – po niečo vyše roku – boli […]