Ročný archív: %s 2021

tento príspevok

Ilustračná koláž z fotiek exitujúcich sociálnych podnikov

Vznik sociálnych podnikov nezabrzdila ani korona

Dobrou správou je, že ani v súčasnej neistote snaha o spoločenskú zmenu prostredníctvom sociálneho podnikania neustúpila do úzadia. Pred rokom v marci bolo v registri sociálnych podnikov evidovaných 94 subjektov. Od januára pribudlo ďalších 56 a k dnešnému dňu je na Slovensku už vyše 300 podnikateľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku (RSP). Registrované sociálne […]

Logo súťaže

Európska súťaž sociálnych inovácií 2021 – hľadajú sa vaše nápady

Chcete riešiť spoločenské problémy inovatívnymi spôsobmi? Jedna z 3 cien vo výške 50 000 EUR môže byť vaša. Európska komisia s podporou EIC každý rok vyhlasuje výzvu určenú sociálne inovatívnym projektom, ktorých cieľom je zmeniť svet k lepšiemu. Tohtoročná téma je „Zručnosti pre zajtrajšok – formovanie zelenej a digitálnej budúcnosti“. […]

Ilustračný záber z besedy

Sociálny podnik mesta Martin – beseda v Televízii Turiec

8. apríla v podvečerných hodinách privítala moderátorka Televízie Turiec Andrea Liptaiová divákov tejto regionálnej televízie na besede k téme Sociálne podnikanie – aké sociálne podniky na Slovensku existujú a aký je ich cieľ podnikania. Zároveň uviedla informáciu, ktorá ich iste potešila, a to, že v meste Martin práve vzniká sociálny podnik mesta Martin. Hosťami […]

Investičná pomoc pre sociálne podniky sa rozbehla, ozrejmí vám ju aj inštruktážne video

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike zadefinoval pre fungovanie sociálnych podnikov aj formy ich podpory. Jednou z nich je investičná pomoc. Za týmto účelom už pár mesiacov MPSVR SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka. Hlavným cieľom […]

Ilustracny obrazok

Kto uspel vo Výzve pre sociálne podniky?

Záujem slovenskej spoločnosti o spoločensko-prospešné podnikateľské aktivity sa postupne zvyšuje nielen na strane podnikateľov. Sociálne podnikanie si už nachádza partnerov aj u rôznych inštitúcií a firiem venujúcich sa rozvoju malého a stredného podnikania na Slovensku, či podpore neziskových organizácií. Tri z nich, portál GrantExpert, poradenská spoločnosť Centire a Akadémia sociálnej ekonomiky, spojili svoje […]

Bezplatné online školenie „Tvorba strategického podnikateľského plánu“

Slovak Bussiness Agency organizuje dňa 17.3.2021 bezplatné online školenie s názvom „Tvorba strategického podnikateľského plánu“. Ak chcete začať podnikať, biznis plán je kľúčovým dokumentom pre váš sociálny podnik. Jeho prostredníctvom dáte formu vašim myšlienkam, riešeniam, aktivitám, riadite si prácu a viete presvedčiť aj iných, napríklad banku alebo investora, že vaše podnikanie má […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 4 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 8.3.2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 4 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 5/2021/§54 – IP SP. V rámci aktualizácie bola vykonaná úprava:v Oznámení na str. 38 bol zmenený časový harmonogram realizácie národného […]

Ilustračný obrázok

Proces vyplácania vyrovnávacích príspevkov pre sociálne podniky je opätovne obnovený

Sociálne podniky môžu opätovne podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na mzdy znevýhodnených zamestnancov so zdravotným postihnutím v rámci integračných sociálnych podnikov na príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že dňa 04.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.43/2021 uverejnená Schéma štátnej pomoci na […]