Denný archív: %s 16. júla 2021

tento príspevok

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 7 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 15. 7. 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 7 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 8/2021/§54 – IP SP.   Zmena v Oznámení sa týka procesov verejného obstarávania a registrované sociálne podniky, ktoré […]