Denný archív: %s 14. apríla 2020

tento príspevok

Bajkolandia

Sociálne družstvo Bajkolandia je klub pre detičky od jedného do troch rokov v poľskom Ležajsku. Poskytujú celodennú a krátkodobú starostlivosť o deti, prípravu na rodičovstvo a požičiavanie kostýmov. Ich vznik umožnil rodičom v Leżajsku a okolí efektívnejšie zosúladiť pracovný a rodinný život. V rámci projektu ELDORA – Vzdelávanie pre miestny […]