Najlepšie sa žije sociálnym podnikateľom v Kanade

Časopis Forbes minulý rok v októbri uverejnil prieskum Nadácie Thomson Reuters v spolupráci s podnikateľským programom Deutsche Bank Made for Good, z ktorého vzišiel rebríček desiatich krajín, v ktorých sa najlepšie žije a funguje sociálnym podnikateľom. Prieskum sa organizuje každé tri roky – posledný sa robil v roku 2016.  Celkovo sa skúmal život sociálnych podnikateľov v 43 krajinách sveta. Pri konečnom hodnotení sa kládol dôraz na sociálnu, finančnú a štátnu podporu pre podnikateľov, ktorí sa rozhodli konať dobro.  Celkovo sa na prieskume podieľalo 664 expertov z oblasti sociálneho podnikania, akadémie, investícii a zákonodarstva. Po posúdení rôznych kritérií v rebríčku jednoznačne vyhrala Kanada, nasledované Austráliou. Z európskych krajín sú na treťom mieste Francúzsko, na štvrtom Belgicko, na šiestom Dánsko, nasledované Holandskom a Fínskom, ktoré sa umiestnili na siedmom a ôsmom mieste.  V už spomínanom prieskume z roku 2016 figurovalo z európskych krajín len Francúzsko a to na poslednom desiatom mieste.  Celý prieskum v angličtine nájdete tu: https://poll2019.trust.org/