Mesto Šaľa plánuje založiť sociálny podnik

Šaľa 13. februára (TASR) Mestskí poslanci poverili primátora Jozefa Belického prípravou dokumentov na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré by mal predložiť na marcové zasadnutie zastupiteľstva. 

 Podľa prednostky mestského úradu Jany Nitrayovej by sa v predmete činnosti sociálneho podniku nachádzali obsluha kamerového systému, monitorovanie systému funkčnosti verejného osvetlenia i systému napĺňania nádob polopodzemných kontajnerov, upratovacie a čistiace práce, drobné komunálne činnosti.

Mesto Šaľa aktuálne prevádzkuje chránenú dielňu v priestoroch mestskej polície. V dvojzmennej prevádzke v nej pracuje osem pracovníkov so zdravotným postihnutím, ktorí obsluhujú kamerový monitorovací systém. „Pomocou týchto ľudí by sme vedeli zabezpečiť aj monitoring stavu verejného osvetlenia či polopodzemných kontajnerov,“ uviedla Nitrayová.

Založenie sociálneho podniku umožňuje zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý platí od mája 2018. Cieľom zákona je zvyšovanie zamestnanosti a úprava systému podpory z verejných zdrojov. Podmienkou schválenia sociálneho podniku je jeho udržateľnosť počas dvoch rokov, predložený podnikateľský zámer spoločnosti aj s dôrazom na investície do spoločnosti s výhľadom na dva roky.

Na Slovensku je v registrovaných 83 sociálnych podnikov. „Šaľa chce založiť integračný podnik, čo je jeden z typov takýchto podnikov. Zákon umožňuje zamestnať nielen zdravotne znevýhodnených ľudí, ale aj ľudí nad 50 rokov, bezdomovcov alebo absolventov škôl, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce,“ povedala Ingrid Ujváriová, riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR.