Kto uspel vo Výzve pre sociálne podniky?

Záujem slovenskej spoločnosti o spoločensko-prospešné podnikateľské aktivity sa postupne zvyšuje nielen na strane podnikateľov. Sociálne podnikanie si už nachádza partnerov aj u rôznych inštitúcií a firiem venujúcich sa rozvoju malého a stredného podnikania na Slovensku, či podpore neziskových organizácií.

Ilustracny obrazok

Tri z nich, portál GrantExpert, poradenská spoločnosť Centire a Akadémia sociálnej ekonomiky, spojili svoje sily a vyhlásili výzvu pre záujemcov o sociálne podnikanie. Víťazným subjektom ponúkli bezplatne svoje skúsenosti, expertízy a pomoc pri rozbehu ich podnikania.
Celkovo sa do výzvy prihlásilo 40 projektov, komisia z nich vybrala 12 najlepších, ktorí následne dostali možnosť presvedčiť porotu o realizovateľnosti a udržateľnosti ich podnikateľských plánov.

Pri všetkých projektoch sme sledovali, v čom spočíva sociálny – rozumej spoločenský – rozmer podnikateľského zámeru, aký je potenciál danému projektu pomôcť našimi skúsenosťami a kapacitami a tiež potenciál daný nápad škálovať alebo prezentovať ako inšpiráciu – príklad dobrej praxe – na replikáciu niekde inde na Slovensku. Druhým rozmerom bola motivácia a presvedčivosť ľudí, ktorí zámer prezentovali. Nestačí totiž mať len dobrý nápad, treba mať aj určité podnikateľské zručnosti a hlavne 24/7 nasadenie“ – odpovedali zástupcovia organizátorov na otázku, na základe čoho sa rozhodovali pri výbere víťazných projektov.

Víťazné projekty

V tomto zmysle porotu najviac zaujali a pomoc vo forme konzultácií a poradenstva získali:

  • Služby so srdcom, ktoré majú veľký potenciál vytvoriť jednoduchý model upratovacej agentúry – vytvoriť pracovné príležitosti znevýhodneným skupinám osôb tam kde žijú a dať im tak možnosť mať príjem z  úväzku, ktorý zvládnu vykonávať so svojimi obmedzenými možnosťami. Ich ambíciou je poskytovať služby na celom Slovensku. Vymysleli systém online komunikácie – objednávania zákazníkov a systém kontroly odvedenej práce na diaľku cez aplikáciu a mobilné telefóny.

„Práve táto idea aplikácie a systému automatizácie kontroly kvality práce sociálneho podniku cez mobil spolu s ambíciou naškálovať služby na celé Slovensko ma zaujali najviac“, vraví Richard Fekete zo Slovenskej sporiteľne, a.s. „Z mojej skúsenosti pri podnikaní funguje štvorkombinácia: kvalita, rýchlosť (služby), cena, a zážitok. Pri sociálnych podnikoch môžete raz alebo chvíľu zahrať na city a vyvolať nákup zo súcitu, ale ak chcete mať spokojných zákazníkov a opakované nákupy, musíte ísť hlavne na kvalitu a spokojnosť/zážitok klientov. Práve preto som videl potenciál v tejto automatizácii komunikácie a kontroly kvality služieb vedúcej k vysokej efektivite. Sociálne podniky nie sú charita; sú to podniky, iba nie sú orientované na tvorbu zisku, ale na iné spoločenské ciele. Ich nižší výkon znevýhodnených zamestnancov kompenzujú rôzne nástroje nového zákona o sociálnej ekonomike. Lukáš Priškin zo spoločnosti a2i s.r.o. aj napriek svojmu mladému veku už preukázal svoje schopnosti a zanietenie pre sociálne veci v iných projektoch, ako napr. zmudri.sk, ktorý bol finalistom Social Impact Awards 2018.“

  • Projekt BioBylinkáreň a služby Veľké Turovce venujúci sa pestovaniu a spracovaniu liečivých bylín a poskytovaniu služieb starostlivosti o domácnosť a záhradu. Projekt má aspekt tvorby i ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Obec je členom Platformy pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia a je tak príkladom, že aj menšia obec s cca 750 obyvateľmi môže úspešne smerovať k obehovému hospodárstvu a s odpadom nakladať ako s dôležitým zdrojom na ďalšie využitie. Už od roku 2005 odpad separujú a posledné tri roky im funguje aj malá obecná kompostáreň, pričom v rámci projektu rozdali malé kompostéry už do polovice domácností.

„Veľmi pekný príklad malej obce, ktorá nelení a snaží sa pracovať pre svojich občanov. V podstate už to je sociálny podnik, len ho ešte nemajú formálne založený. S našou pomocou si myslíme, že dokážu ešte viac a posnažíme sa im nájsť a zorientovať sa vo všetkých schémach pomoci obciam“, vraví Tamás Szőke z GrantExpert.sk.

  • Sociálny podnik Matky v práci, ktorý vytvára pracovné miesta najmä pre matky s prioritou na pracovné prostredie priateľské voči rodine, hlboko morálne ale zároveň aj ekonomicky prosperujúce. Funguje už niekoľko rokov v Trenčíne a blízkom okolí. V minulom roku získal štatút registrovaného sociálneho podniku, poskytuje služby upratovania a ekologickej dezinfekcie priestorov ozónom. Súťažným investičným zámerom chce rozšíriť svoju činnosť o práčovňu a žehlenie, či vytvoriť komunitný priestor pre pracujúce ženy – matky a poskytnúť im odľahčovaciu službu v podobe kútika pre deti.

Renáta Kiselicová, riaditeľka poradenskej spoločnosti Centire k nemu povedala: „Tento projekt bol môj favorit od začiatku, ako pracujúca matka plne chápem jeho význam a zmysel. Ale nebolo to len o emóciách, pozrela som si aj finančné čísla. Je tam obrovský potenciál, pri dobrom finančnom manažmente by sa z tejto firmy mohol stať veľmi úspešný príbeh ďalšej úspešnej podnikateľky. A nie hocijakej, podnikateľky – matky so silným sociálnym a morálnym cítením a filozofiou vytvoriť pracovné prostredie, ktoré bude priateľské voči rodine a zároveň ekonomicky prosperujúce. Nakoľko v súčasnosti len málo zamestnávateľov túto skutočnosť rešpektuje, rozhodli sa využiť svoje talenty a takéto miesta si vytvoriť sami. Už len toto si zaslúži veľký rešpekt a podporu.“

Jeden naviac
  • Pôvodne mali síce vyhlasovatelia výzvy v pláne napomôcť len trom subjektom v ich rozvoji, ale presvedčila ich aj Baterkáreň v Trnave – komunitný priestor, fungujúci sociálny podnik skrývajúci v sebe veľa aktivít: predajňu dobra (charitatívny second-hand a pravidelné swapy vecí), požičovňu a útulok vecí, ekologickú drogériu (teraz e-shop) a aktuálne počas pandémie aj odberné miesto Zásielkovne = vlastne také mini obrovské charitatívne reuse centrum – prvé na Slovensku.

Ľubomír Billý za organizátorov hovorí: „Porota sa pri posudzovaní finálnej 12-ky zhodla, že sú všetky veľmi kvalitné a bude veľmi ťažké vybrať len tri. Nakoniec sme sa zhodli pridať štvrtý projekt a tou sa stala práve Baterkáreň. Sympatické nám bolo nasadenie a schopnosť prispôsobiť sa podmienkam mladých podnikateliek z Trnavy.“

A čo ďalej ?

Záverom nás zaujímalo, čo by organizátori poradili ostatným súťažiacim, ktorí chcú podnikaním riešiť spoločenské zmeny. Za Akadémiu sociálnej ekonomiky a tiež z pozície experta národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky odporúča Peter Mészáros:

Ilustracny obrazok

„Určite nech to nevzdávajú, už len to, že uvažujú o sociálnom podnikaní a absolvovali náš webinár + poslali projekt a dostali sa do finálnejj 12-ky je úspech. Poradil by som im, ak majú záujem založiť registrovaný sociálny podnik, aby sa obrátili na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré im bezplatne poskytnú poradenstvo ohľadne registrácie a aj nástrojov pomoci, pomôžu pripraviť podnikateľský plán a investičný zámer pre investičnú pomoc – nenávratnú časť. Určite by som poradil hľadať všetky možné konzultácie a školenia, ktoré napr. organizuje a poskytuje Slovak Business Agency alebo naša Akadémia sociálnej ekonomiky. Určite sa oplatí sledovať aj stránky Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky. V neposlednom rade je dobré sledovať aj portál socialnaekonomika.sk.“

K aktualite nás inšpiroval článok Pomáhame sociálnym podnikom, aby mohli pomáhať od spoločnosti Centire.