Deň vidieka v NR SR

Deň vidieka v NR SR

Po roku opäť

na Dni vidieka v Národnej rade SR. Deň vidieka v NR SR je podujatie, ktoré má aktuálne za sebou už 18-ty ročník. Prostredníctvom svojho občianskeho združenia ho organizuje Vidiecky parlament na Slovensku, ktorý vznikol v roku 2000 s poslaním presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku a podporovať iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.

Tohoročné podujatie sa konalo 18. októbra pod názvom Atraktívnejší vidiek. Prezentovali sa tu napríklad Vidiecky parlament mladých na Slovensku, Projekt Polirural s „Víziou pre atraktívnejší vidiek“, „Dedina roka“ Kláštor pod Znievom, Vidiecke ženy – Líderky, nezisková organizácia UM, Stredná odborná škola Želovce, HEMP CLUSTER a ďalšie partnerské organizácie.

Na základe spolupráce s Vidieckym parlamentom, ktorú sme nadviazali takto pred rokom, sa na podujatí ukázal aj vskutku atraktívny podnik slovenského vidieka Tradície Kysúc, s.r.o., ktorý prevádzkuje spracovanie ovčieho mlieka a vznikol s podporou Slovenskej sporiteľne, a. s. a národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka,“ realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prítomní si pochutili na voňavých syrových korbáčikoch, sviežom jogurte alebo čerstvom ovčom syre a popri tom si mohli všimnúť roll up žilinského RC SE. Priniesla ho Ľubica Lövingerová, manažérka RC SE v Žiline, ktorá prišla do národnej rady podporiť „svoj“ registrovaný sociálny podnik. Nie náhodou – veď ak má náš vidiek ekonomicky rásť, sociálna ekonomika a sociálne poľnohospodárstvo sú toho dôležitou súčasťou.

A to je parketa našich Regionálnych centier SE, ktoré podporia každé spoločensky prospešné sociálne podnikanie pre rozvoj slovenských regiónov, vidiek nevynímajúc.