Barlička Prešov, o. z.

Logo občianskeho združenia Barlička

Občianske združenie Barlička podnikaním mení životy ľudí s postihnutím v Prešove.

Podnikanie vytvorené občianskym združením poskytujúcim sociálne služby pre osoby so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením a pre seniorov, klienti služieb si tu môžu nájsť aj zamestnanie. Jednou z aktivít sociálneho podniku je kaviareň aj S3 café.

Video predstavuje začiatky podnikania Barličky a koncept riešenia problémov v sociálnom podniku.


Logo Eldora

V rámci projektu ELDORA – Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí boli vyrobené videá o sociálnom podnikaní na Slovensku i v zahraničí. Videá vznikli v rámci realizácie medzinárodného projektu ELDORA financovaného programom Erasmus+, ktorý manažovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Ďakujeme za možnosť zdieľania.