Denný archív: %s 29. novembra 2023

tento príspevok

Obecný sociálny podnik ako nástroj na riešenie spoločenského problému

Pod týmto názvom zorganizovali v Žiline dňa 8.  novembra Regionálne centrum Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (RC MIRRI SR) spoločne so žilinským Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky (RC SE) informačný seminár. Štrnásť zástupcov samospráv zo žilinského regiónu si na ňom vypočulo informácie k možnostiam využitia obecného sociálneho podniku ako nástroja na riešenie spoločenského […]