Denný archív: %s 7. septembra 2023

tento príspevok

Pozvánka na záverečnú konferenciu o sociálnom podnikaní

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovoľte pozvať Vás na odbornú konferenciu s názvom Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 26. septembra 2023 v Hoteli Senec v Senci a zároveň aj s online prenosom. Odbornú konferenciu organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR ako záverečnú konferenciu národného projektu […]